skip to Main Content
073-7634138 margit @ margitgrell.se

Den 29 oktober 2016 besökte jag den stora Monetutställningen på Ordrupgaards konstmuseuem i Danmark.

Det blev en fantastisk upplevelse och inspirationsresa!

Back To Top