skip to Main Content
073-7634138 margit @ margitgrell.se

Lusten att skapa har funnits som en röd tråd i livet, men det är först när stillheten infinner sig som möjligheten till att måla får fäste.

2008 började jag måla i grupp, vid ABF i Lysekil för konstnär Else Langkilde. 2009 hade jag min första utställning, på samma ställe. Mitt uttryck är i huvudsak abstrakt, och jag använder olika tekniker; blandteknik, akryl, kol, akvarell och collage. Målningarna åtföljs ibland av poesi. Experimenterar på olika underlag. Känner mig nu mogen för steget ut i offentligheten efter att ha målat och diktat i många år. Jag har medverkat i kurser hos konstnärer, bl.a på Gerlesborgsskolan och  mottagit  positiva omdömen och fått respons. Mina bilder har sålts till olika platser i landet.

Även poesi …

Med stillheten följer också skrivandet i poetisk form. Jag skriver för att förstå mina tankar om livet. Ofta rör jag mig i någon form av gränsland. Mina dikter vidrör existentiella frågor. Diktens form slipar och ger mig uttrycket och exaktheten för just detta. Jag finns utgiven på SkrivarSidans förlag i en prosa och diktantologi, ”Revansch 2014”. På Tolvnitton Förlag AB i poesiantologin Brev-ett brev är en själ, 2016. Jag skriver också med egen profil på poeter.se I samband med utställningen i Lysekils konsthall, 9-23 januari, 2016

publicerade jag min bok ”Margit Grell, Med penna & pensel” med hjälp av Alltryck i Lysekil.

Margit möter världen

Längtan ut tar mig tidigt till Europa, närmare bestämt Grenoble i Frankrike för studier. Jag fullföljde sedan dessa vid Göteborgs Universitet och tar en filosofie magisterexamen 1970. Arbetar sedan som gymnasielärare. Åren som lärare är skapande med eleverna. Jag driver flera internationella samarbetsprojekt. Möter världen genom resor och utbildningar. Deltar som enda humanist i ett världsomspännande, stadieövergripande, marinbiologiskt projekt. Får ett hedersomnämnande vid Guldäpplet 2002 för arbete med projekt med naturvetenskaplig inriktning där jag involverar engelska, drama och poesi med eleverna. Min del av projektet presenterades av mig på en miljökonferens i Tunisien 2001. Projektets bas var Göteborgs Universitet.

Mina inspirationskällor

Jag får inspiration i vardagen och i livet runt omkring mig,  som vid havet i Lysekil där jag bor. Tankar föds under promenader. Naturen ligger mig varmt om hjärtat. En stor inspirationskälla är också besök på konstmuséer i Sverige och utomlands. Att måla och att skriva är två parallella linjer hos mig. Ibland sammanfaller dessa och ord blir till bild eller tvärtom. Det abstrakta uttrycket finns inom mig. Skapandet är nu ett öppet fält. Det ger meningsfullhet och är roligt på vägen framåt.

Mer om mig

Jag är född i Varberg. Flyttade till Göteborg för att studera. Sedan blev det Kalmar, följt av Öland och Ljungskile för att sedan landa i Lysekil.

Margit_utst_konsthall_th
Back To Top