skip to Main Content
073-7634138 margit @ margitgrell.se

Här kan du läsa ett urval av Margit Grells dikter.

Margit finn utgiven på SkrivarSidans förlag, i prosa och diktantologin ”Revansch 2014

i Antologin -” Brev-En poetisk antologi med 140 brev,

2016 Tolvnitton Förlag AB

/ i  Antologin  ”Fotavtryck-Ekopoesi”, en poesiantologi med inspiration i de globala målen/ 2018 Tolvnitton Förlag AB

Alla dikter har © Margit Grell.

Poeter.se

Du hittar fler av Margits dikter på Margit Grells profil på Poeter.se.

Tankens frihet

Strimmor av ljus är december morgons skådespel.
Solrosen har för länge sedan tappat sina strålar.
Från sin gren släpper droppen sakta sitt grepp.
Genom dess hinna förnimmer jag ögonblicklig klarhet-

Havrefälten böljar i den tilltagande vinden.
Det är sommar i tanken. Det är frihet att minnas-

Allt är en rörelse genom tid och rum-

Jag minns de röda rosorna på den klockformade klänningen.
Ljudet från vågorna. Vindens svala beröring-

Trygghet är årstiders ständiga upprepning-

Riktningen vilar förankrad i tiden-

Som

som ångan flykten
som vingen ordet
som andetaget natten
som gungflyet bävan
som eldsflamman glöden

som mörkret gestalten
som tidevarvet tiden
som famntaget djupet
som hålrummet tomheten
som månskäran formen

som flagnade huden fasaden
som villkoret varandet
som murbruket sönderfallet
som stjärnfallet ljuset
i något som-

Utan ord

minnet plockar
frusna stenar

ljusår bort

bortom väv
rullar solvarv

växelvarmt
sin pinkod

plastiskt
ljudlöst

mot gårdag-

Väntan

livet dröjer i sin linda
vilande på rödgrå hällar-

skaror av skärvor skär
genom öde land-

sårig spricka-

floden öppnar smärtan
genom floden-

dimbanks mättnad
ringmur öppen stad-

inringad in-

 

Publicerad i prosa och diktantologin Revansch 2014

Drivkraft

Gråvita fjäder
flyende dans mot fallet
rytmisk nöd din kraft
sällskap av dalande löv
vänder vinden tvärt din färd

Stilig och ren kan
en bergkants kontur sig te
avsatsen språnget
distansen sin milafärd
åsens kam ett odjurs rygg

Hur många pixlar
formar på öde himmel
de moln som skuggas
av tidernas upplösning
i förgänglighetens dal?

Aurora

färg är jubelspel
är tidig morgon
är framtid redan nu?
är höst brytning att förstå?-

i skalet nästan färdig
lavans tid
i kropp försluten
fri att näras dock

min Epifyt
om du så vill-

i skrinets innertak
vems tak ditt lock?
en gissning ren
ett arv ett följe
djupt i led
hos streckad kod-

att plocka isär
att skriva isär
att foga på nytt
en foglös massa

ljudlöst foglöst

är varandets vara-

/Publicerad i prosa och diktantologin Revansch 2014

Symfoni

du är rummet
speglingen
bortom gnistrande kristall
de ljusa ackorden
de sköra strängarna inom
mig-

/Publicerad i prosa och diktantologin Revansch 2014

Tecken

Ömsa din hud
du trollbundna slända
växla ditt ljus-

Det du inte visste.. 

Bortom någonstans
väver guldtrådar
sin framtids struktur-

livsrum viskar-

osminkad är livets biljett-

Kontemplation 

Så följsam din vinge
medhårs du flyger

vilande uppströms-

Bäring

När marken bävar
ropar stegen härifrån
ett farväl

medan natten sluter
sin mantel

pejlar frosten
blomman i
förfruset land

där stängel så skör
fångar morgonens
fragment-

Epigram

Golfaren 

Att svinga högt och lågt sin klubba,
på gröna mattan var och ens societet,
man kan ju ej den sociala koden rubba,
och vara i minoritet.

Under ett besök på Irland skrev jag denna dikt:

Like a wind 

Wild thyme
hare bells
lit up
the stony fields
for a spell-

white and rosy
daisies royally
bowed their heads
in the sunscattered
patches of land-

the breezy wind
strong and soft
fondled our nordic
skins-

lovely creatures grazing
within lush enclosures-

feelings of gratitude
burst out-

Connemara was there-
am I on the right hemisphere?

thank you breathtaking
serene piece of land-

I close my eyes
I love and rejoice-

Back To Top